Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 9/6/2021

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 9/6/2021

Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Đậu tương

Đậu tương

Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng  1583. Stochastics đang có xu hướng cao hơn.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh và thị trường đóng cửa trên số xoay trục.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1598 và 1615 3/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 1562 và thấp hơn tại 1543 3/4. Ngoài ra đậu tương còn đang nằm trong hình tam giác của nó. Mọi người nên  đợi đậu tương break out qua khỏi tam giác của nó rồi hãy vào lệnh. Mục tiêu tăng tiếp theo là 1615 3/4.

Khô đậu tương

Khô đậu tương

Khô đậu tương tháng 7 kêt phiên hôm qua cũng tăng nhẹ lên vùng 390. Các chỉ báo stochastics đang tăng từ mức quá bán, điều này đang tăng và sẽ hỗ trợ giá cao hơn.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và đóng cửa dưới trục xoay là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Vùng kháng cự tiếp theo là quanh 394,0 và 399,0, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 385,5 và thấp hơn tại đó là 381,9. Mọi người có thể đợi khô đậu tương điều chỉnh về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 380 rồi mua lên. Mục tiêu tăng ngắn hạn là 399,0.

Dầu đậu tương

Dầu đậu tượng

Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 72.32. Stoch đang có xu hướng cao hơn nhưng đã đi vào mức quá mua.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày.  Việc giá đóng cửa đảo chiều tăng trên biểu đồ hàng ngày và thị trường đóng cửa trên số xoay trục có phần tích cực.  Vùng kháng cự tiếp theo là quanh 73,35 và 74,34, trong khi vùng hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 70,80 và thấp hơn ở đó là 69,23. Hiện tại dầu đậu tương đang nằm ngay dưới trend line của nó. Mọi người có thể canh dầu đậu tương vượt vùng kháng cự của nó là vùng 72.50 rồi có thêt tiếp tục mua lên. Mục tiêu tăng tiếp theo là 74,34.

Ngô

Ngo

Ngô tháng 7 sau khi tăng mạnh ở đầu phiên thì đến cuối phiên giảm lại khá sâu về vùng 682. Stochastics đang ở mức trung bình nhưng có xu hướng cao hơn.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày tuy rằng giá đóng cửa nằm dưới trục xoay. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 690 1/4 và 704 1/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 669 3/4 và dưới đó là 663 1/2. Mọi người có thể canh mua khi ngô vượt vùng kháng cự cũ của nó là vùng 687. Mục tiêu tăng ngắn hạn là 704 1/4.

Lúa mì

Lúa mì

Lúa mì tháng 7 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 686. Stochastics đang ở mức trung bình nhưng có xu hướng cao hơn.  Thị trường hiện ở trên đường trung bình động 18 ngày cho thấy xu hướng trung hạn đã tăng lên.  Tuy nhiên một chỉ báo hơi tiêu cực rằng giá đóng cửa thấp hơn số xoay trục.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 694 1/2 và 706 1/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 675 1/2 và thấp hơn tại đó là 668 1/2. Ngoài ra lúa mì đang ở trong mô hình tam giác thu hẹp dần của nó. Mọi người có thể đợi lúa mì vượt qua khỏi tam giác của nó rồi  hãy vào lệnh. Mục tiêu tăng tiếp theo là 706 1/4.

Đường

Đường

Đường tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 17.74. Stoch đang có xu hướng cao hơn nhưng đã đi vào mức quá mua.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày, và giá đóng cửa đảo chiều tăng trên biểu đồ hàng ngày.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 17,94 và 18,08, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay ở mức 17,48 và thấp hơn ở đó là 17,16. Mọi ngườ có thể canh mua khi đường break out qua khỏi vùng kháng cự mạnh 17.80 – 17.90. Mục tiêu tăng tiếp theo là 18,08.

Cà phê Robusta

Cà phê

Cà phê Robusta kết phiên hôm qua giảm khá mạnh về vùng 1606 sau khi đã tăng mạnh ở đầu phiên. Hiện tại và phê vẫn đang nằm trên trend line tăng giá của nó. Và đóng nến hôm qua cà phê vẫn đang nằm trên vùng hỗ trợ mạnh là 1600. Khả năng cà phê sẽ tiếp tục tăng trong những phiên tới. Mọi người có thể canh mua cà phê khi cà phê hồi về vùng 1600.

Dầu cọ

Dầu cọ

Dầu cọ tháng 8 MPOQ21 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 4049. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt lên ở dưới trung bình. Xu hướng của dầu cọ là tăng, mục tiêu là 4180. Kháng cự đầu tiên là 4120,  hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 4020, dưới đó là 3970. Dầu cọ có thể nhảy gap sáng nay do mã dầu dậu tăng mạnh đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao

Ca cao

Ca cao tháng 7 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 2373. Xu hướng ngắn hạn vẫn tiệu cực  khi đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh.  Việc giá đóng cửa đảo chiều tăng trên biểu đồ hàng ngày có phần tích cực.  Với giá đóng cửa cao hơn số xoay trục pivot, thị trường đang ở trong tư thế tăng nhẹ. Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 2399 và 2416, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 2351 và thấp hơn tại 2321. Mục tiêu giảm tiếp theo hiện tại là 2321.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website giacatloi.net.vn để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top